Skip to: Site menu | Main content

 

 

 

  01239 831129 / 01348 873700

  ymholiad@mentersirbenfro.com

Oherwydd COVID-19 mae swyddfeydd y Fenter yng Nghrymych ac Abergwaun bellach ar gau ac mi fyddant yn aros felly nes bod cadarnhad yn dod ein bod yn iawn i ddychwelyd. Maer staff i gyd yn gweithio o adref dros y cyfnod hwn ar ffordd orau i gysylltu ni ar hyn o bryd yw drwyr ebost. Byddwn yn gwneud ein gorau i gadw gymaint o bethau syn bosib i fynd drwy gyfrwng y cyfryngau cymdeithasol. Maen gyfnod gwahanol iawn i bawb ond byddwn yn parhau i weithredu mor effeithiol phosib yn ystod y cyfnod hwn.
Gobeithio bydd pawb yn cadwn ddiogel ac yn iach.
Diolch a dymuniadau gorau i bawb,
Tm Menter Iaith Sir Benfro.

Due to COVID-19 both our offices at Crymych and Fishguard are now closed and will remain closed until we receive confirmation that it is safe for us to return to our normal work pattern. Our staff will be working from home during this period and can be contacted via email. We will try our best to keep things going through various social media so watch this space! During these unprecedented times our aim is to continue to work as effectively as possible.
We hope that everybody will keep safe and well.
Thank you and best wishes,
The Menter Iaith Sir Benfro Team.